Enligt stadgarna i Arne Anderssons stiftelse för Kinnareds väl, är det viktigt att information om verksamheten når ut till alla i byn. Därför inrättades år 2007 ett nyhetsbrev som utkommer fyra gånger om året. I september 2007 fick nyhetsbrevet utgivningstillstånd från Patent- och registreringsverket. Under Arkiv kan du läsa alla äldre nummer.

Senaste numret kan du alltid läsa här: