Arne Anderssons Stiftelse för Kinnareds väl utger ekonomiska bidrag genom stipendier till personer som studerar och bor stadigvarande i Kinnared. Studier som avses är eftergymnasial utbildning t.ex. folkhögskola, högskola, universitet både inom och utom landet. Exempel på kostnader som en sökande kan åberopa är litteraturinköp,terminsavgifter, resor mellan bostaden och studieorten m.m. Ansökningstillfällena är senast den 15 april för studier genomförda under föregående halvår (juli-december) och 15 oktober för studier genomförda under föregående halvår (januari-juli). Beslut om tilldelat stipendium meddelas efter det styrelsemöte som infaller närmast efter de angivna datumen. Samtliga ansökningar hanteras vid ett och samma möte. Annonsering om stipendiet genomförs enbart i tidskriften Kinnareds Nyhetsbrev och på denna hemsida.

Ansökan görs på nedanstående formulär. Det ena är ett pdf-formulär som, än så länge, inte har någon formulärfunktion. Det andra är en word-mall med formulärfunktion.

Vänligen följ anvisningarna och fyll i noggrannt. En komplett ansökan underlättar för styrelsen att ta ställning till!

 

Tidigare stipendiater:
 

Maj Zsiga läser socionomprogrammet vid Lunds universitet på Campus Helsingborg  och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2017

Elin Hallin läser fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet  och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2016
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2017

Linda Hokka har läst ämneslärarprogrammet i Umeå och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2016

Fabian Zsiga läser på juristprogrammet i Uppsala och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2015
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2016
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2016
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2017

Frida Kjerrulf har läst eftergymnasial vuxenutbildning vid naturbruksgymnasiet i Dingle och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2012
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2012

Rikard Hallin har läst på civilekonoprogrammet i Jönköping och tilldelades:
- 6000 kr för studier genomförda hösten 2011
- 6000 kr för studier genomförda våren 2012
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2013
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2014
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2014
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2015
- 6000 kr för studier genomförda hösten 2015

Martin Johansson har läst till lärare med inriktning på idrott, geografi och historia i Umeå och tilldelades:
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2011
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2012
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2012
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2013
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2013
- 6 000 kr för studier genomförda våren 2014
- 6 000 kr för studier genomförda hösten 2014
- 3 000 kr för studier genomförda våren 2016

Rosmari Holmgren studerade till grundskollärare och tilldelades:
- 5000 kr för studier genomförda under hösten 2007