Kinnared ligger 10 kilometer öster om Ulricehamn och är en högt belägen by 290-345 meter över havet. Via Galtåsleden, som bitvis går genom byn, kan man vandra upp till Galtåsen som är Västra Götalands högsta punkt och ligger hela 361 meter över havet. Där uppe har det för länge sedan funnits ett utkikstorn men idag kan man slå sig ner och njuta av den omgivande naturen vid rastplatsen som ligger där nu. Galtåsen ingår i ekoregionen Sydsvenska Höglandet.

Söder om Galtåsen ligger ett naturreservat som inrättades den 10 december 2008 och kallas Äramossen. Den består av ett myrkomplex med en sammanlagd myryta av cirka fyra kvadratkilometer. Den högsta punkten är belägen 325 meter över havet. I området finns många olika naturtyper: högmossar, öppna välvda mossar, fattiga och intermediära kärr, gungflyn, dystrofa sjöar och småvatten samt skogbevuxen myr.

 

Äramossen är en utav de värdefullaste högmossarna ur fågelsynpunkt i södra Älvsborg. Karakteristiska arter är gulärla, ljungpipare, tofsvipa, orre, tjäder, sånglärka, smålom, gräsand, kricka, fiskmås, grönbenan, storspov, enkelbeckasin, brushane, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, trana, tofsmes, talltita, svartmes, sparvuggla, pärluggla m.fl.

loading...