Kinnaredsborna fick ordning på sin "uppkoppling"  flera år innan "staborna" inne i Ulricehamn och andra liknande tätorter runt om i vårt land. December 2015 var alla som ville inkopplade!
 
Det började 2011 med att UEAB:s företrädare Bengt-Göran Andersson uppmanade kinnaredsborna att undersöka möjligheterna att bygga ett eget fibernät med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen/PTS/EU. Den 9 mars hölls ett första möte vid vilket Kinnared Fiber Ekonomisk Förening bildades. Föreningen har därefter varit den juridiska person som verkat för fiberutbyggnaden i Kinnared.

Föreningen hann inte lämna in någon ansökan till länsstyrelsen i den första ansökningsomgången som genomfördes våren 2011. Den andra omgången inleddes hösten 2012 och en ansökan lämnades in i början av 2013. Under 2013 hände inget och våren 2014 meddelade länsstyrelsen att alla ansökningar måste göras om. I den vevan hade UEAB hört av sig om att de kunde bygga ut fiber.

Under hösten 2014 intensifierades diskussionerna med UEAB. I februari gjordes en sista skriftlig intresseanmälan till Kinnaredsborna. I mars tecknade hushållen avtal med UEAB om fiberanslutning för 22 700 kr. Av 36 hushåll (inklusive fritidshus och soldattorpet) valde 28 att ansluta sig. Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl bidrog med 168 000 kr till fiberutbyggnaden vilket innebar att priset blev 16 700 kr per hushåll. Kunder i Ulricehamns Sparbank fick dessutom 1 000 kr i fiberbonus. Med rotavdrag kunde beloppet sänkas ytterligare 2 000 kr. För de som fick fiberbonus och gjorde rotavdrag hamnade priset för fiberanslutningen på 13 700 kr.

Alla anslutningar var klara i mitten av december 2015.