Välkommen till hemsidan för byn Kinnared. Här går att läsa om lite av vart som rör byn, dess invånare och vad som försiggår här. Läs om vår historik, geografiska egenheter och Arne Andersson, mannen vars stiftelse möjliggjort sammanhållningen och aktivitetsnivån i byn. Kommande evenemang annonseras i vårt nyhetsbrev och foton ifrån forna tillställningar ser ni bäst under fliken för bilder. Läs även om Soldattorpet, byns äldsta byggnad ifrån 1717 , som efter förtjänstfull upprustning och utbyggnad nu tjänar som en gemensam samlingslokal men även går att hyra.

Skriv gärna något i vår Gästbok, en hälsning eller ett förslag som gagnar byn och dess invånare. Allt mottages varmt.