Arne Andersson föddes den 17 januari 1944 och dog den 17 maj 2005. Han efterlämnade inga barn och hade heller inga syskon. Orsaken till hans tidiga frånfälle var cancer. Han hade haft cancer tidigare och stod därför under kontinuerlig bevakning. Den 10 april 2005 åkte han till Göteborg för att göra en operation. Arnes och alla andras inställning var att han snart skulle vara tillbaka. Tyvärr blev det inte så...

 

Arne tog över Storegården år 1970 efter sina föräldrar Evert och Estrid. Evert köpte den första delen år 1942 och köpte till en större del år 1967 (Harahallen). Storegården var vid Arnes död 208 hektar. Åker och bete uppgick till 39 hektar. Mjölkproduktionen pågick fram till år 2004. Arne höll bara köttdjur på slutet av sin levnad. Arne var en mycket färgstark person som inte var rädd för att framföra sin uppfattning om saker och ting. Han var medveten om detta och kunde själv säga "Arne har idéer och det står jag för". Han var duktig på mycket, men framförallt på att hantera datorer. Lantbruket fick man nästan känslan av att han kunde sköta med vänsterhanden. Han var en riktig hacker. Tidigt var han med i datorsvängen och hann bygga upp ett rykte utöver det vanliga som glad amatör. Framförallt använde han datorn som hjälpmedel i sin deklarationsverksamhet. Många är de Redvägsbor som har Arne att tacka för kloka avdrag i sina deklarationer. Fast frågan är om inte dansen var Arnes största nöje. Han missade aldrig en dans. När helgen kom drog han iväg och kom hem sent på natten. Han var nog en viktig kugge i dansklubben Buggie. Förutom medlemsregister så fixade han med klubbens hemsida. Bland annat var det han som såg till att alla medlemmar hade information om de danstillställningar som var på gång på bygden med omnejd.

 

Den enda som kände till stiftelsen var Arne och testamentsvittnena. Således var det en stor överraskning när testamentet tillkännagavs den 5 juli 2005. Sammanfattningsvis angav testamentet följande:

Stiftelsens ändamål ska vara dels att ytterligare främja och utveckla levnadsvillkoren i samhället Kinnared, dels att ekonomiskt stödja fysiska personer som studerar, eller ämnar studera, vilka är stadigvarande bosatta i samhället Kinnared i Ulricehamns kommun. Samhället Kinnared begränsas i norr av riksväg 40 och i söder av vägen Ulricehamn – Köttkulla. Därtill ska Stiftelsen tillse att fullständig vård och skötsel sker utav Arnes föräldrars gravplatser. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att dela utge ekonomiska bidrag för olika aktiviteter och investeringar i Kinnared, vilka inte till fullo bekostas genom offentlig myndighets försorg, dels utge ekonomiska bidrag till studerande i form av stipendier. Därtill skall Stiftelsen tills vidare ombesörja att erforderliga medel inbetalas till Kyrkoförvaltningen för vård och skötsel av ovan angivna gravplatser. Den 10 november 2005 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands lön inrätta stiftelsen. Läs mer under Stiftelsen och Stipendium.