> Anna-Lena Hultman, Konkordiahuset i Hössna

> Hössna Hembygdsförening (1979) Bygd och gårdar kring Galtåsen - Hössna socken förr och nu.