Kinnared har varit bebott i hundratals år och här har funnits syfabriker, träskomakare, bleckslagare och cykelreparatörer. Idag finns cirka 30 permanenthushåll. Totalt bor ca 70 personer i byn. Cirka en fjärdedel av byns alla invånarna är under arton år. Låg- och mellanstadieskolan ligger i Hössna, dit barnen åker skolskjuts. Närmaste högstadieskola är Stenbocksskolan som ligger inne i Ulricehamn.
 

Sedan Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl instiftades, så hålls flera årstidsbundna festligheter i byn där byborna samlas. Till exempel anordnas pubkväll med quiz, Valborgsfirande, oktober-/höstfest och glöggkväll med Luciauppträdande.

Invånarantalet ökade med järnvägens tillkomst
Invånarantalet ökade med järnvägens tillkomst
Träskomakare Snäll i Storegården
Träskomakare Snäll i Storegården