Kinnared har varit bebott i hundratals år och här har funnits syfabriker, träskomakare, bleckslagare och cykelreparatörer. Idag finns cirka 30 permanenthushåll. Totalt bor ca 70 personer i byn som ständigt växer.

Mer än en tredjedel av byns alla invånarna är under arton år. Låg- och mellanstadieskolan ligger i Hössna, dit barnen åker skolskjuts. Närmaste högstadieskola är Stenbocksskolan som ligger inne i Ulricehamn.

Sedan Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl instiftades, så hålls flera årstidsbundna festligheter i byn där byborna samlas. Till exempel anordnas glöggkväll, kransbindning, bluesaftnar och sommarfester.

 

Invånarantalet ökade med järnvägens tillkomst
Invånarantalet ökade med järnvägens tillkomst
Träskomakare Snäll i Storegården
Träskomakare Snäll i Storegården